Vali 2019 yılını değerlendirdi

Vali 2019 yılını değerlendirdi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2019 Yılında Tekirdağ Valiliğinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Polis evinde Düzenlenen Basın toplantısında konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 10 Ocak çalışan Gazeteciler ve İdareciler gününü kutladı.
Basın mensuplarının çok zor şartlar altında çalıştığını da ifade den Vali Yıldırım;” Ülkemizin ve ilimizin gündemine ait gelişmeleri sıcağı sıcağına kamuoyuna aktararak toplumun haber alma ve bilgilendirilme ihtiyacını karşılama çabanızı tebrik ediyor, bu meşakkatli görevde hepinize başarılar diliyorum” dedi.
Ulusal Basında Ertuğrul Mahallesinde yanan ‘Beyaz Konak’ tarihi bina hakkında da konuşan Yıldırım, yanan evin çok kötü durumunda olduğunu ve bu evin eski fotoğraflara uygun bir şekilde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileceğini söyledi.
2019 yılını özellikle terörle mücadele edilen bir yıl olduğunu ifade eden Yıldırım;” 2019 yılı devletimiz ve halkımızın yaşamı açısından acı ve tatlı olayların bir arada yaşandığı, bir yandan bilimde, sanayide, ’ ekonomide ilerlemeye çalışırken diğer yandan ülkemize ve milletimize karşı tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadeleye devam ettiğimiz bir yıl oldu” şeklinde konuştu.
Tekirdağ Valiliğine bağlı Kurumlar hakkında bilgi veren Vali Yıldırım Tekirdağ Nüfusunun 1 Milyon 30’a ulaştığını söyledi.
Tekirdağ’ın nüfusunun her yıl artış gösterdiğini de ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti;” Nüfus artış hızı yüzde 2,43’dür. Türkiye ortalaması yüzde 1,48 ‘dir. Türkiye geneli nüfus artış hızına göre Tekirdağ 25. sıradadır.
“EĞİTİM”
İdrak ettiğimiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 19 Bin 021’i okul öncesinde, 118 Bin 936’sı temel eğitimde, 46 Bin 131’i ortaöğretimde ve 693’ü özel eğitim sınıflarında bulunmak üzere toplam 184.781 öğrencimiz eğitim ve öğretimde bulunmaktadır. Resmi okullarda 9 Bin 367, özel okullarda 1 Bin 615 olmak üzere toplam 10 bin 982 öğretmen ile eğitim öğretim hizmeti verilmektedir. Resmi okullarda 15 Bin 231 okul öncesi, 113 Bin 496 temel eğitim, 39 Bin 488 ortaöğretim ve 693’ü özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplamda 168 Bin 908 öğrenci bulunmaktadır. Özel okullarda 3 Bin 790 okul öncesi, 5 Bin 440 temel eğitim, 6 Bin 643 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplamda 15 Bin 873 öğrenci bulunmaktadır. Tekirdağ genelinde 28 okulumuzda ikili eğitim yapılmaktadır. Hayrabolu Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy ilçelerimiz tekli eğitime geçti. 2020 yılında il genelinde ikili eğitimin sonlandırılması için çalışmalar yapılmaktadır.
“SAĞLIK”
Tekirdağ olarak, 2019 sonu itibariyle 10 Devlet, 1 Ağız Sağlığı, 1 Üniversite ve 7 özel olmak üzere toplam 19 hastan sahibiz. Bu hastanelerimizde ise toplam 2.673 yatak kapasitesi vardır. 35 Adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz mevcut olup, 69’u kamu olmak üzere toplam 82 ambulansımız bulunmaktadır. Ambulansların ilk 10 dakikada kentsel alanlarda olay yerine ulaşma oranı yüzde 87, ilk 30 dakikada kırsal alanlarda olay yerine ulaşma oranı ise yüzde 98’dir.
“TARIM”
24 Bin 555 çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olup, 167 adet kooperatif ve 23 adet birlik olmak üzere toplam 190 üretici örgütü vardır. İlimizin 6 Milyon 313 bin dekar yüzey alanı bulunmakta olup, bu arazinin yüzde 66’sı (4.157.307 dekarı) işlenen tarım arazisi, yüzde 5,2’si (334.058 dekar) çayır, mera alanıdır. Türkiye genelinde Kanola ve Ayçiçek üretiminde 1. şırada, Ekmeklik Buğday üretiminde. 3. sırada, Çeltik üretiminde ise 6. sıradayız. Tarla bitkilerinin üretim miktarı ve değer bakımından önde gelen ürünler; buğday (1.127.321 ton), ayçiçeği (401.131 ton), kanola (65.444 ton), arpa (78.566 ton) , çeltik (39.946 ton) ve silajlık mısır (259.607,5 ton) olmak üzere sıralanabilir. Yıllık üzüm üretimi 40.047,8 ton, zeytin üretimi 11.641. ton, ceviz üretimi 3.650 ton’dur.
“VERGİ”
2019 Yılı Ocak – Kasım ayları İtibariyle Vergi Eğikten (2019 Aralık avı bilgilerinin Muhasebet ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmaması sebebiyle 2019 Kasım avı bilgilerine ver verilmiştir. Tahakkuk 8.995.831,000 TL(Sekiz Milyar Dokuz Yüz Doksan Beş Milyon Sekiz Yüz Otuz Bir Bin) Tahsilat 7.260.817,000 TL (Yedi Milyar İki Yüz Altmış Milyon Sekiz Yüz On Yedi Bin) ve tahsilat oranı olarak ta 80,7 ‘dir. Bu verilere göre ilimiz vergi gelirleri tahakkuk sıralamasında Türkiye’de 9., tahsilat sıralamasında 9., gelirlerin giderleri karşılama oranında ise 4. sırada yer almaktadır. 2019 Aralık ayı sonu itibariyle 63.646 Gelir Vergisi mükellefimiz (47.912 Gerçek Usulde, 14.250 Basit Usulde, 1.484 Diğer Ücret), 8.376 Kurumlar Vergisi, mükellefimiz olmak üzere Toplam: 72.022 faal mükellefimiz bulunmaktadır.
“KÜLTÜR VE TURİZM”
İlimizin tanıtımı kapsamında 31 Ocak – 2 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen 23. EMİTT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katılım sağlanmıştır.
İlimizde 10 halk kütüphanesi mevcut olup, yıl içerisinde 272.543 okuyucu bu kütüphanelerden yararlanmıştır. Halk kütüphanelerinde toplam kitap sayısı 202.418’dir. Yıl içinde 174.791 materyal kullanıcılara ödünç olarak verilmiştir. Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi İnşaatı bitmiş ve 2018 Aralık ayında geçici kabulü yapılmıştır. 2020 yılı Ocak ayı içerisinde kesin kabulü yapılması planlanmaktadır.
❖ SANAYİ
2019 yılı sonu itibariyle, Müdürlüğümüz Sanayi sicil kayıtlarına göre ilimizde 2815 sanayici bulunmaktadır. Bu işletmelerde 154.803 kişi istihdam edilmektedir. İlimizde sanayinin değerlendirilmesi yapıldığında tekstil ve giyim eşyaları sektöründe 390 firma faaliyet göstermekte olup, bu firmalarda 63.859 kişi istihdam edilmektedir. Makine-Metal sektörü ikinci önemli iş koludur. Bu sektörde 702 firma faaliyet göstermekte olup çalışan sayısı 37.895’dir. Üçüncü önemli sektör ise gıda sektörü olup 446 firma bu alanda faaliyet göstermektedir. Çalışan sayısı ise 9.607 kişidir. 2019 yılında sanayi sicil-İşlemleri çerçevesinde, 161 firma, sanayi sicile kayıt edilmiştir.
“İŞ-KUR”
2019 yılı itibarı ile İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 49 Bin 406’dır. Buna karşılık 26 Bin 552 kişi işe yerleştirilmiştir. İşe yerleştirmelerde 2018 yılına göre yüzde 15 artış olmuştur. İstihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplinin den uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla kurumumuzca 2019 yılında 159 adet TYP programı düzenlenmiş olup bu programlara toplamda 3.823 kişi katılmıştır. 2019 yılında İşsizlik hizmetlerinden yararlanan kişilere 87.530.756,94 TL ödeme yapılmıştır.
“AFAD”
Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 12 Eylül 2019 tarihinde 105 personelin katılımıyla İl Afet Müdahale Planı Deprem Masabaşı Tatbikatı yapılmıştır. 2.10 Ekim 2019 tarihinde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri, 26 Hizmet Grubu Yöneticisi, Destek Çözüm Ortakları ve Marmaraereğlisi İlçemizdeki Kritik Öneme Haiz Tesislerin, Acil Müdahale Ekiplerinin katılımı ile toplam 310 personelle “TAMP-Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı Saha Tatbikatı” icra edilmiştir. YILDIRIM-2019 Seferberlik tatbikatı kapsamında Sefer Görev Emri bulunan 300 adet taşıta MMM Komisyonu tarafından Sefer Görev Emri verilerek tatbikat Bölgesine şevkleri yapılmış ve tatbikat % 100 katılım başarısıyla sonuçlandırılmıştır. İstanbul’da gerçekleştirilen “Bölgesel Düzey İntikal ve Masabaşı Tatbikatına” Tekirdağ İli olarak katılım sağlanmıştır. Tekirdağ İl genelinde toplam 250 noktada “Afet Toplanma Alanları” belirlenmiş ve bu yerlere işaret levhaları konulmuştur. Tekirdağ il genelinde 256 noktada heyelan risk tespiti yapılmış ve Bütünleşik Afet Tehlike Risk Haritalarına işlenmiştir .
“JANDARMA KOMUTANLIĞI”
İlimizde jandarma bölgesinde emniyet ve asayiş hizmetleri 1.019 personel ve 167 araçla yürütülmektedir.
2019 yılı asayiş olayları;
Terör Olayları: 53, Kişilere Karşı Suç: 1.755
Topluma Karşı Suç: 763
Mal Varlığına Karşı Suç: 976
Devlet ve Millete Kaşı Suç: 76, Kabahatler: 388
Takibi Gerektiren Olaylar: 4.462
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti: 318 Kaçakçılık Bilişim ve Org. Suçlar: 169 TOPLAM: 8.960 olay meydana gelmiştir. Bu olayların 8.645’inin faili belli, 315’i soruşturması devam eden ve 166’sı şüpheli belli takipte olaylardır. Bu olaylarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 9.028 şüpheliden 223’ü tutuklanmış, 8.805 şüpheli ise ilk sorgularına müteakip serbest bırakılmıştır.
Toplam Trafik Kazası: 607, Hayatını Kaybeden:4 Kazalarda Yaralanan: 614’dür,
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
5622 adet uygulama yapılmış olup, bu uygulama sonucu
194145 kişi ve 45095 araç kontrol edilmiştir.

Köntroller neticesi 826 kişiye ve 4672 araca işlem yapılmıştır.
Kişilere karşı işlenmiş suçlar kapsamında 10734 olay meydana gelmiştir. Bunlardan 538 olayın faili meçhul, 10196 olayın faili bellidir.
İlimizde 150 yağma (gasp) olayı meydana gelmiş. Bunlardan 124 olay aydınlatılmış ve failleri yakalanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 6308 olay meydana gelmiş, bunların 3248’nin faili bellidir.
2019 yılı içerisinde 140 kaçakçılık ve organize suç meydana gelmiştir.
825 uyuşturucu madde kullanma olayında 1.064 kişi, 269 uyuşturucu madde ticareti yapma olayında 514 kişi, olmak üzere toplam 1.578 kişi yakalanmıştır.
“İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ “
İlimiz genelinde İcra edilen operasyonlar neticesinde terör örgütüne (PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ ve DİĞER) iltisaklı olduğu değerlendirilen 162 kişi hakkında işlem yapılmış, 45 kişi tutuklanmış, 73 kişi adli kontrol ile serbest bırakılmış, 39 kişi ise adli makamlarca serbest bırakılmış, 5 kişi de firar olarak aranmaktadır.
İlimizde meydana gelen, 26 ölümlü trafik kazası, 1811 yaralanmalı trafik kazası, 2 bin 437 maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 4274 trafik kazası meydana gelmiş, bu olaylarda 41 kişi hayatını kaybetmişiz 94li kişi yaralanmıştır. 11.419 102,00 TL idari para cezası tatbik edilmiştir.
Vali Aziz Yıldırım ayrıca Yılın idarecisi seçilen Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban’ı da tebrik etti.
Düzenlenen basın toplantısında Tekirdağ Valiliğine bağlı başta İl Emniyet Müdürlüğü ve İL Jandarma Komutanlığı olmak üzere Daire Müdürleri katıldı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.