“TEKİRDAĞ BEYRUT GİBİ OLMASIN”

“TEKİRDAĞ BEYRUT GİBİ OLMASIN”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ şube Başkanı Dr Cemal Polat Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş Hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, yarın Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Salonu’nda yapılacak olan “Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.” tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Liman Kapasite Artışı” projesinin 1 Mart sonrasına ertelenmesi için dilekçe verdi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ şube Başkanı Dr. Cemal Polat Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş Hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Polat açıklamasında şu ifadeleri kullandı. 6 Ocak Çarşamba günü saat 10:30 da Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Salonu’nda yapılacak olan “Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.” tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Liman Kapasite Artışı” projesi “Halkın Katılımı Toplantısı’nın coronavirüs pandemisinin bittiğinin resmen duyurulmasından sonraki bir tarihte yapılmak üzere şimdilik 1 Mart tarihinden sonraki bir tarihe ertelenmesi talebidir.

Ülkemizi ve dünyamızı sarsan coronavirüs salgını sebebiyle okullar ve üniversiteler halen kapalı olup, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yurttaşların sınırlı saatler dışında sokağa çıkma yasakları devam etmektedir. T.C. Cumhurbaşkanlığınca,T.C. Sağlık Bakanlığınca ve T.C.İçişleri Bakanlığınca alınan TEDBİR VE UYARILAR İÇİN defalarca kararlar ve genelgeler yayınlanmıştır.

Ayrıca Tekirdağ İl Pandemi Kurulu’nun 30 Kasım 2020 Tarih ve 120 Sayılı Kararı ile 01.Aralık.2020 tarihinden itibaren 01.Mart.2021 tarihine kadar Tekirdağ İlimizde; düzenlenecek olan tüm etkinlikler (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart tarihine kadar ertelenmiştir.

06 Ocak günü saat 10:30 da Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Salonu’nda Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:9/1 (86 pafta, 541 ada, 1-3-4 ve 5 numaralı parseller) adresinde “Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.” tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Liman Kapasite Artışı” projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacağı Bakanlığınızın internet sitesinden duyurulmuştur.
Yurttaşlar ve halkın kuruluşları olarak ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü uyarıyoruz. Yurttaşların sağlığını korumak ve ÇED sürecine daha çok yurttaşın katılımını sağlamak öncelikli görevinizdir. Yapılan duyuru üzerine toplantıya katılacak yurttaşların ve görevlilerin sağlığını o kapalı salonda pandemi ile mücadele kurallarına göre koruyamazsınız.
ÇED sürecine aktif olarak katılmak görüş ve önerilerini vermek isteyen yurttaşlara veya halkın kuruluşlarının temsilcilerine pandemi gerekçesiyle kısıtlamalar getirmeniz halinde ise zarar görecek” dedi.

HUKUKEN SAKATLANACAKTIR.

Polat, “Aklın yolu birdir. Sayın Genel Müdürlüğünüz 6 Ocak günü yapılacağını duyurduğu bu toplantıyı sağlıklı bir ortamda ve halkın katılabildiği bir şekilde yapılması için 01.Mart 2021 tarihinden sonraki bir tarihe erteleme kararı almalıdır.

Toplantı saati 10.30 olduğundan dolayı 20 yaş altı yurttaşların sokağa çıkma yasağı nedeniyle Halkın Katılımı Toplantısına katılamayacakları kesin olup bu durumda önemli bir hak yoksunluğu yaratılmaktadır.
65 yaş ve üstü vatandaşların ise sokağa çıkabildiği saatler olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binmelerine 01Aralık.2020 tarihi itibarıyla yasak getirilmiştir. Bu durumda toplantıya katılmak isteyen ancak özel aracı olmayan yurttaşların ulaşımı ve katılımı da neredeyse imkânsızlaşmıştır dedi.

“ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI İLKESİ”

Polat Halkın Katılımı Toplantısının bu zorlu coronavirüs salgını sürecinde yapılmak istenmesi kamu sağlığı ve kamu yararı ilkesine de aykırıdır. Kamu kurum ve kuruluşları coronavirüs (kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için çalışmak zorundadır. Yaşı ne olursa olsun kronik rahatsızlığı olan yurttaşlarında o toplantıya sağlıklı bir ortamda ve pandemisiz bir zamanda katılım hakkı bulunmaktadır. Şirketlerin kar amaçlı projelerine halkın sağlığı ve halkın katılımı ilkesi kurban edilemez.
Pandemi sebebiyle ölüm ve vakaların daha az olduğu 2020 yılında dahi Bakanlığınızca Halkın Katılımı toplantıları ve Saha Ziyaretleri ileri tarihlere ertelenmiştir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün Çarşamba günü yapılacağını duyurduğu ve istese dahi halkın bazı kesimlerinin katılmasının yasal olarak yasaklandığı Ceyport Halkın Katılımı toplantısının 1 Mart 2021 gününden sonraki bir tarihe ertelenmesi yasal, etik ve ahlaki bir zorunluluktur.
Çarşamba günü saat 10:30 da Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Salonu’nda yapılacağı duyurulan Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:9/1 (86 pafta, 541 ada, 1-3-4 ve 5 numaralı parseller) adresinde “Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.” tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Liman Kapasite Artışı” projesi “Halkın Katılımı Toplantısı” toplantısının daha sağlıklı ve daha çok katılım ile yapılabilmesi açısından 01.03.2021 günü sonrasına ertelenmesi için idari ve yasal olarak gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim” dedi.

Polat, “Proje İncelendiğinde Ekolojik Tahribat ile ilgili yaklaşımlar görülmektedir.
1. Tesisin yapım aşamasında ve işletme aşamasında ekolojik etkilerin olacağı anlaşılmaktadır.
71.200 m²’lik dolgu alanı Yapım aşamasında bölgeden temini düşünülen dolgu malzemesi temini
ile ,dolgu alanı dışında da olumsuz etkilerin olacağı görülmektedir.
2. Kent yerleşim alanlarının yakınında planlanan bu proje aynı zamanda “kimyasal depolama” amaçlı olması nedeni ile canlı yaşamını etkileyeceği kabul edilmelidir.
3. İşletme aşamasında Kimyasal madde tanklarının temizliği işlemlerinden kaynaklanacak atık suların “Kimyasal Arıtma Sisteminde “ arıtılacağı ÇED raporunda belirtilmektedir. Kirlilik yükü değişken ve yüksek olan bu tesis atık suların arıtımı yüksek teknoloji gerektirirken, Raporda bu konuda yeterli açıklama yapılmamış olup çözüm/çözümsüzlük işletmeye alma aşamasında belirleneceği anlaşılmaktadır.
4. Projenin gerçekleşmesi ile proje alanı ve çevresinde Deniz ekosistemi etkilenecek, deniz canlıları yok olacaktır.
5. Projenin inşaat aşamasında ve sonrasında alet ve ekipmanların oluşturduğu gürültü kirliği insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olacaktır.
6. Kimyasal maddelerin koku etkisi yakın bölgede insan yaşamını olumsuz etkileyecek, Kimyasal madde gazlarının hava ile taşınması ile kent sağlığı her zaman tehdit altında olacaktır.
7. Denizde yapılacak dolgu ile Süleymanpaşa sahil alanı tamamen kapanacağından kentin silüeti ve panoramasının olumsuz etkilenmesine,
8. 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergen Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planına ve 1/25.000 ‘lik Tekirdağ Çevre Düzen Planına aykırılık oluşturması,
9. Trakya Jeolojik olarak 1. Derece “Deprem Risk Alanı” içinde olması nedeni ile söz konusu proje bölge için büyük risk oluşturmaktadır. Yaratacağı olumsuzluklar ile bölge ve deniz büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağı muhtemeldir.
10. Herhangi bir teknik arıza yâda sabotaj durumunda patlamasıyla bir atom bombasının yaratacağı tehlike ve olumsuzluklar oluşturacağı bu yıl Beyrut Limanında Likit Depolama tanklarının patlamasıyla oluşan durum gayet açık bir şekilde tehlikeyi gözler önüne sermektedir. (Ek.1 Resim)
11. ÇED Raporunda çok sayıda planlama ile ilgili aykırılıklarda söz konusudur.
12. Kent yaşam alanı içinde bulunan bu projenin iptal edilerek, kent halkının kullanabileceği sağlıklı yaşam alanına dönüştürülmelidir.

Tehlikeli atık:

Gemilerden alınan atıklar sintine suyu slaç atık yağ, zehirli sıvı madde atıkları, pis su, çöp, egzoz gazı temizleme kalıntıları oluşmakta ve atıkların Süleymanpaşa Belediyesi ve TESKİ Kanalizasyon hattına verileceği belirtilmektedir. Bunlarla ilgili herhangi bir sözleşme yada anlaşma bulunmamaktadır.
Belirtilen alanın etki alanında; Yavuz Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Namık Kemal Stadı, TMO Liman Silosu ve İskelesi , Tekirdağ Adalet Sarayı, Süleymanpaşa Kaymakamlık Binası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Meteroloji Müdürlüğü Hizmet Binası ve İstasyonu, Mutlukent Konut Sitesi, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, Turizm Otelcilik Lisesi, Tredaş Hizmet Binası, Tekirdağ Büyükşehir Balık Hali vb. yapılar yer almaktadır.” İfadelerini kullandı.
Basın açıklamasına Tekirdağ Mimarlar Odası, Harita Mühendisleri Odası, Türk Tabipler Birliği Tekirdağ Şubesi, Türk Diş Hekimleri Birliği Tekirdağ Şubesi, KESK, Eğitim- Sen Tekirdağ Şubesi katıldı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.