Tekirdağ Manşet Gazetesi

“Destekler Giderek Artıyor”

Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen: “ İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamına Yönelik Desteklerini Arttırarak Sürdürüyor”

Engelli ve Eski Hükümlülerin İstihdamına Yönelik Hibe Desteği 2020/2. Dönemine İlişkin Proje Başvuruları; 08 Haziran 2020 – 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar ESEN; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olarak Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, engelli ve eski hükümlülerin aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırılmasına yönelik önlemlerin alınmaya devam edildiğini vurgulayarak, “Engelli ve Eski Hükümlülerin istihdamına yönelik hibe desteğinin 2020/2. dönemine ilişkin başvuruların; 08 Haziran 2020-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.
Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamına Yönelik Hibe Desteğine ilişkin bilgiler veren Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü ESEN: “Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe-işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projelere hibe desteği sağlanacaktır. Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler; kamu, sosyal taraflar ve temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir. 2020/2. dönem proje teklifleri, 8 Haziran 2020 – 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya Hizmet Merkezlerine bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.” dedi.

Hangi Tür Projeler Desteklenecektir?

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar ESEN; “Engelli ve Eski Hükümlülerin İstihdamına Yönelik Hibe Projeleri Türlerinin;
1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
3- Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler.
6- Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler,
7- Engellilere yönelik diğer projeler”
olacağını ve Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebileceğini ifade etti.

Hibe Projelerine Kimler Başvurabilir?

Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü ESEN: Hibe Projelerine, “-Engellilere yönelik çalışma yapan; Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör İşyerleri, Üniversiteler, Belediyeler, Kamu Kurumları – Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelliler – Eski Hükümlüler başvuruda bulunabilirler” dedi.

Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelliler ve Kendi İşini Kurmak İsteyen Eski Hükümlülerin başvuruları ve hibe programları hakkında geniş bilgiler veren Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar ESEN;

Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelliler:

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
i) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
j) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)

Engelli kişilerin Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla Komisyona sunacakları projelere;

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, (KDV ve tüm diğer gider kalemleri dahil 65.000 TL’ye kadar) aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL.

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL.

c) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL.

Kendi İşini Kurmak İsteyen Eski Hükümlüler:

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.
a) İŞKUR’a eski hükümlü kaydı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Eski hükümlü olmak,
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
i) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
j) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)
Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi’nde” belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.
Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.” Dedi.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar ESEN, engelli ve eski hükümlü hibe projelerine ilişkin ;
www.iskur.gov.tr adresinden ve 444 75 87 – Alo 170 aracılığı ile ayrıntılı bilgi alınabileceğini belirtti.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.